Szül.: Kolozsvár, 1952. január 11.

Iskolák: Székelyudvarhelyi érettségi után zenei tanulmányait a kolozsvári zeneakadémia magyar nyelvű tagozatának tanárképző szakán végezte.

Ismerkedés a népzenével: Sikeres, többször díjazott rockzenész­ként induló pályafutása mellett egyetemi tanárai közül Jagamas János, Szenik Ilona, Vermesy Péter, valamint barátja és évfolyamtársa Pávai István hatására, érdeklődése a népzene irányába is kiterjedt.

Munkahelyek, oktatás: 1976-tól a csíkszeredai zeneiskola tanára, ahol diákjaival népzenekört indít, majd 1977 őszétől a csíkszeredai Ifjúsági Klub igazgatójaként a táncháznak, az első táncházas találkozónak és több más kulturális tevékenységnek, eseménynek teremt szervezési keretet, nyújt irányítói támogatást (irodalmi kör, színjátszó kör, kórus, rockzenekar). 1981-től a Művészeti Népiskola tanára. Pávai István távozása után, 1981 őszétől a Barozda és Kájoni együtteseknek művészeti irányítója, műsoraik szerkesztője, a két együttes koncerttevékenységének és a csíkszeredai táncháznak szervezője. 1982‑1986 között a csíkszeredai Régizene Fesztivál egyik rendező-szervezője. 1984‑1986 között a Hargita néptáncegyüttes zenei irányítója. 1986-os emigrálása után a svédországi Eskilstunában telepszik le, ahol előbb az eskilstunai Városi Zeneiskola, majd a St. Eskil gimnázium zenetagozatának tanára, ahol jelenleg is tevékenykedik. Magyar népzenét tanít a stockholmi Királyi Zenei Főiskola népzene tagozatán.Folklórgyűjtés: Első gyűjtőútjára az egyetemi évek alatt kerül sor, amikor Pávai Istvánnal Széken jár. Később egyéni és közös gyűjtőutak követik egymást Erdélyszerte és Moldvában.

Barozdán kívüli művészeti tevékenység: A rangos svédországi Es­kilstuna Stadspijpare régizene együttes tagja.