Szül.: Gyimesközéplok, 1954. január 23.

Iskolák: 1965–1973 között a marosvásárhelyi zenei középiskola tanulója (cselló főszak). Később Stockholmban elvégzi a zenetanárképző főiskolát (SMI, 1992).

Munkahelyek, oktatás: 1973-tól cselló és hegedűtanár a csíkszeredai zeneiskolában, később a Művészeti Népiskolában. Ebben az időben tagja volt a csíkszeredai zenetanárok Concertino kamarazenekarának. 1986-től Svédországban él. Jelenleg a helsing­borgi Kleisthenes magániskola zenetanára.Ismerkedés a népzenével: Gyermekkorát Gyimes Tarkó elnevezésű településrészén töltötte, a híres prímás, Zerkula János közvetlen szomszédságában, aki egyben első hegedűtanára volt. Az akkor még élő és a hagyományos szokásrendhez igazodó helyi zenés-táncos népszokásokon való részvétel természetszerűen kialakított benne egy népzenei ismeretanyagot, amely a Barozdában végzett előadói munka és gyűjtőutak során tovább bővült.

Népzenei gyűjtések: Gyimes, Csík, Gyergyó, Kutasföld, Mezőség.

Publikációk: Népzenei tárgyú tanulmányok, esszék A Hét, a Korunk és a  Művelődés hasábjain. Kérdőíveket készített és publikált hangszeres népzenei monográfiák készítéséhez.
Kérdőívek hangszeres népzenei monográfia készítéséhez. In: A magyar népi tánczene. Tanulmányok. Szerk. Virágvölgyi Márta ‑ Pávai István. Planétás Kiadó, Budapest, 2000.)
Ne töpdössön, me most sullogattam. TETT, 1983/1–2. 24–25.