Hargita Népe, 2002.08.20.

Péntek este telt ház előtt játszotta a csíkszeredai ROLE együttes és az Árvácska együttes a Kájoni Miserend című produkcióját. A Papp Kincses Emese által rendezett előadáson P. Kájoni János ferences polihisztor által összeállított és 1676-ban kinyomtatott Cantionale catholicum című énekeskönyvben lejegyzett dallamok és szövegek keltek életre – mai hangzásban.

     A miserend Kájoni-féle lejegyzését Domokos Pál Péter írta át, ezt dolgozta fel a ROLE együttes vezetője, Nagy Tivadar.

     A dallamok egy részét a Barozda együttes tette ismertté ezelőtt évtizedekkel, Balassi-versek dallamaként. De felcsendült a miserend során a Rákóczi imája néven ismert ének is, közismert dallamával. A szólisták – Lutz Hajnal, Bodor Emese, Hadnagy Lajos és Antal Zsuzsa –, valamint az Árvácska együttesben éneklő gyermekek nagyban hozzájárultak az előadás sikeréhez

Sarány István