Bakelit LP

Előadó: Regősök, Venyige, Bodzafa, Barozda, Ördögszekér

Kiadó: Electrecord

Azonosító: ST-EPE 01634

Megjelenés éve: 1979

Hangmérnök: Vasile Sibana

Szakkonzultáns: Pávai István

Borítófotó: Ozsváth Pál

Borítóterv: Zakariás István

Példányszám: 9850.

Cover art for Táncház: Kis-Küküllő menti, gagyi, mezőségi, széki, kalotaszegi népzene by Various Artists

„Kultúrát nem lehet örökölni. Az elődök kultúrája egy-kettőre elpárolog, ha minden nemzedék újra meg újra meg nem szerzi magának.” Kodály Zoltán

Népi táncainkat a hivatásos és műkedvelő együttesek színpadra stilizáltan éltették és éltetik tovább; ezek a fiatalok a tánc eredeti rendeltetését kívánják visszaadni. Ne csak színpadi élmény, hanem közösségi szórakozás legyen, s ők ne csak nézőtéri szemlélői, hanem cselekvő részesei legyenek.
Erre az igényre éreztek rá azok a zenész diákok, akik nemcsak kedvtelésből járták a falvakat táncdallamokért, táncokért, hanem a közvetítés szándékával, táncházteremtő gonddal. Nekik köszönhető, hogy a fiatalok igénye testet ölthetett.
A példát – az egykor általános, a Kolozs megyei Széken pedig ma is virágzó, nemzedékről nemzedékre hagyományozott szórakozási forma – a TÁNCHÁZ adta. A városokon (Kolozsvár-Napoca, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Sepsiszentgyörgy, Gyergyószentmiklós stb.) megalakult táncházak tehát nemcsak nevüket: rendeltetésüket is a táncházaktól örökölték.

A lemezen szereplő együttesek úttörői és rangos képviselői a táncházmuzsikának. 1976 végén Kolozsvár-Napocán alakult a Bodzafa. Felvételünkön az 1977-ben újjászerveződött együttes muzsikálja a belső mezőségi (Palatka környéki) táncrendet, melynek megszólaltatásában hűen követik a parasztzenészek előadásmódját. A csíkszeredai Barozda együttes 1977 áprilisában jött létre. Gazdag repertoárjuk jórészt saját gyűjtésű zene. 1977 őszén alakult meg Kolozsvár-Napocán az Ördögszekér, a Bodzafa együttes alapításában is részt vett Sepsi Dezső és Könczei Árpád kezdeményezésére. Akkortájt jött létre a székelyudvarhelyi KISZ-Bizottság Siculus ifjúsági klubjának táncházzenekara is, a Venyige. Ők elsősorban mezőségi és Udvarhely környéki tánczenét játszanak. 1978-tól házigazdái az évenként megrendezett Táncháztalálkozónak. A Regősök együttes 1978-ban alakult, az Igaz Szó támogatta marosvásárhelyi táncház létrejöttekor.


A lemezen megszólaló népzene egy részét Kallós Zoltán és Demény Piroska bocsátotta önzetlenül rendelkezésünkre. Mind az öt együttes jelen volt a tévé képernyőjén is. A Román Televízió magyar nyelvű adása népszerű ifjúsági műsorában, a Kálákában több táncrenddel ismertették meg a közönséget. Lemezünk felvételei 1978-79-ben készültek, s csak ízelítőt nyújhatnak az együttesek műsorából. gyakorlati célt is kíván szolgálni: ott, ahol még nincsenek táncházegyüttesek, vagy a repertoár nem elég gazdag, segítséget nyújthat a táncház szervezőinek, bár nem pótolhatja az élő muzsikát, ami nélkül a táncház elképzelhetetlen.

  • A1 Kis-Küküllő Menti Táncrend (Magyaros – Lassú – Korcsos – Székely Verbunk – Szökős) Suită De Dansuri De Pe Tîrnava Mică

Tóth István, Regősök Együttes, Zakariás Attila, Zakariás Erzsébet, Kostyák Attila

  • A2 Gagy Menti Táncrend (Székely Verbunk, Lassú Csárdás – Szöktetős, Marosszéki Forgatós) Suită De Dansuri Din Zona Goagiu

Ráduly Zoltán, Fodor Béla, Venyige Együttes, Szép Gyula, Tárkányi János, Sófalviné Fodor Mária

  • A3 Belső Mezőségi Páros Táncok (Akasztós – Ritka Csárdás – Ritka Szökős – Sűrű Csárdás) Dansuri Mixte Din Cîmpia Transilvaniei

Porzsolt Antal, Bodzafa Együttes, Kostyák Alpár, Székely István, Györfi Erzsébet

  • B1 Széki Pár (Négyes, Lassú És Csárdás) Dansuri Mixte Din Sic

Simó József, Barozda Együtes, Pávai István, Bokor Imre, Györfi Erzsébet, Szabó Györgyi

  • B2 Kalotaszegi Keserves És Táncrend (Legényes, Lassú – Lassú Csárdás – És Szapora) Cîntec De Jale Și Suită De Dansuri Din Zona Călata

Könczei Árpád, Ördögszekér Együtes, Sinkó András, Sepsi Dezső, Györfi Erzsébet

Az együttesek tagjai:

Regösök: Kostyák Attila, Zakariás Erzsébet, Zakariás Attila, Tóth Ist­ván
Venyige: Tárkányi János, Szép Gyula, Fodor Béla, Ráduly Zoltán, Sófalviné Fodor Mária
Bodzafa: Székely Levente, Kostyák Alpár, Por­zsolt Antal
Barozda: Bokor Imre, Pávai István, Simó József, Györfi Erzsébet és Szabó Györgyi
Ördögszekér: Sepsi Dezső, Sinkó András, Könczei Árpád