bakelit LP

Előadó: Barozda együttes

Kiadó: Electrecord

Megjelenés éve: 1982

Azonosító: ST-EPE 01964

Barozda Együttes – Széki, Gyimesi, Székelyföldi Népzene (1981, Vinyl) - Discogs

„Mi azt mondjuk a népnek: Amit tudsz, nagy érték, az ősök hagyománya, a magad lelke igaz kifejezése. Olyan érték, hogy mi a műveltek is, tőled tanuljuk el, mert mi már elfedtük idegen szellemi javak utáni kalandozásainkban. Becsüld meg, erősödj meg benne, mert ha többre akarsz menni, csak erre építhetsz.” (Kodály Zoltán)

Ezen a lemezen a romániai magyar népzene három különböző tájegységének hagyományos táncaihoz kapcsolódó zenét, táncházi muzsikát rögzítettünk.

A felcsíki táncok sorozatát verbunk nyitja meg. Ezt a kötetlen szerkezetű, individuális férfitáncot egyetlen dallam közjátékokkal ékelt ismétléseire járják. A felcsíki párostánc lassú része jártatós-forgatós motívumokból épül fel. A gyors rész jellegzetes figurázó-dobogtató motívuma a „kopogós”. Mindkettőhöz számtalan hangszeres és énekelt dallam járul.

A Kelet Kárpátokat átszelő Tatros forrásvidékén elterülő Gyimesvölgy néphagyományaink egyik leggazdagabb, leghagyományőrzőbb területe. A gyimesiek több mint 30 féle tánca közül a legényes, a verbunk és a régiesebb párostáncok zenéje került a lemezre. A szinkópás ritmuskíséretű kettős lassú, oszlopos-vonulós jártató részből és kissé gyorsabb páros sirülőből tevődik össze. Kizárólag hangszeres zenére járják. Az asszimetrikus ritmusú lassú magyaroshoz énekelt dallamok is járulnak. A sebes magyaros figurázó részét itt „ropogtatás”-nak hívják.

Sajátos sziget a Mezőség falvai közt Szék, az egykor városi rangú kiváltságokkal rendelkező település, amely máig őrzi a táncházi hagyományokat. A széki táncciklus a kötött szerkezetű férfitáncaink közé tartozó sűrű és ritka tempóval kezdődik. Ezt követi a két párból kis négyes körökben járt magyar, majd szintén táncpárt alkotó lassú és csárdás. A széki hangszeres muzsika a folklorizált verbunkos zene és régi stílusú dallamaink hangszeresített változatainak sajátos ötvözete. A több évszázados együttélés következményeként, a lemezen megszólaló magyar népzenei anyag és a román népzene között számos hasonlóság és kölcsönhatás érezhető.

A hagyományos hangszeres stílust falusi muzsikusoktól sajátítottuk el. A lemezen szereplő anyag megismeréséért köszönetet mondunk Sinka Sándor csíkszentdomonkosi, Zerkula János gyimesközéploki és Dobos Károly széki zenészeknek, valamint Imets Dénesnek, aki hangszeres gyűjtését önzetlenül rendelkezésünkre bocsátotta. Külön köszönet jár Csíki Melindának (bőgő) a felcsíki táncrendben való közreműködéséért.

 1. Felcsíki Táncok (Suită Din Ciucul De Sus)
  1. Verbunk (Verbunc)        
  2. Lassú És Sebes Csárdás (Ceardaș Rar Și Des)       
 2. Gyimesi Táncok (Suită Din Ghimeș)
  1. Legényes És Verbunk (Fecioresc Și Verbunc)      
  2. Kettős (De Doi)
  3. Lassú És Sebes Magyaros (Ungurește Rar Și Des)             
 3. Széki Táncrend (Suită Din Sic)
  1. Sűrű És Rtika Tempó (Fecioresc Des Și Rar)         
  2. Magyar (Joc Unguresc)
  3. Lassú És Csárdás (Rară Și Ceardaș)